Tarifas por eventos

Todos os prezos son ANTES do IVE. 

Prezos por eventos en arredores (hasta 30kms). Para eventos a maior distancia, consultar.

Inclúe desprazamento, fotos do propio evento, de grupo, photocall, etc.

  • Eventos de ata 1 hora: 100,00€.
  • Entre 1:01h e 2:00h: 185,00€.
  • Entre 2:01h e 3:00h: 230,00€.
  • Entre 3:01h e 4:00h: 280,00€.
  • Entre 4:01h e 5:00h: 380,00€.
  • Entre 5:01h e 6:00h: 475,00€.
  • Entre 5:01h e 7:00h: 550,00€
  • Día completo (entre 7:01h e ata 8:00h): 650,00€.