Tarifas de fotografía de produto e publicitaria

Todos os prezos son ANTES do IVE.

O cliente entrega en man ou envía o produto, salvo contrato en contrario (pedir presuposto para fotografía a domicilio).

Por defecto todas as fotos levan incorporada marca de auga. Sen marca de auga o prezo increméntase en +1,00€ por fotografía.

Productos pequenos: ata 50 x 50 x 50 cm. Foto en estudio.

 • Imaxes en alta calidade (TIFF) e preparadas para web (JPG a 72ppp).
 • Fondo blanco puro (outras cores: consultar precios).
 • Entrega en USB.
 • De 1 a 50 fotografías: 7,00€ cada foto.
 • De 51 a 100 fotografías: 5,00€ cada foto.
 • De 101 a 200 fotografías: 4,50€ cada foto.
 • A partir de 201 fotografías: 4,00€ cada foto.

Produtos grandes (máis de 50cm calqueira lado), fotografía industrial, comercial e publicitaria. Foto en estudio ou a domicilio (ata 30kms de desprazamento).

 • Imaxes en alta calidade (TIFF) e preparadas para web (JPG a 72ppp).
 • Fondo blanco puro (outras cores: consultar prezos).
 • Entrega en USB.
 • De 1 a 50 fotografías: 12,00€ cada foto.
 • De 51 a 100 fotografías: 10,00€ cada foto.
 • De 101 a 200 fotografías: 8,50€ cada foto.
 • A partir de 201 fotografías: 7,50€ cada foto.